VAI TRÒ CỦA QUẢNG CÁO TRUYỀN HÌNH TRONG KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

Trên thực tế ta có thể thấy quảng cáo có mặt khắp chốn từ những quốc gia nhỏ đến những nền kinh tế lớn đều có những cạnh tranh trong quảng bá doanh nghiệp. Về bề sâu quảng cáo đã không chỉ dừng lại ở mô hình in giấy, in bạt thông thường mà nay nó đã là quảng cáo truyền hình, quảng cáo trực tuyến,… Hơn nữa phải nhắc đến ảnh hưởng của quảng cáo tới đời sống người dân, nhất là vai trò của dịch vụ quảng cáo truyền hình đã làm ảnh hưởng sâu sắc đến văn hóa cũng như lối sống của đại bộ phận nhân dân.

 

 

 

Đó là chưa kể đến mặt phát triển kỹ thuật thì quảng cáo đã từ những phương tiện thô sơ như lời đồn đại hay tin tức truyền miệng giữa bạn bè và lời dẫn giải của người bán hàng đến những hình thức khác như tặng quà phát giải cho đến quảng cáo truyền hình và quảng cáo trực tuyến trên mạng internet. Quảng cáo đã tận dụng triệt để sức mạnh của năm môi thể truyền thông đại trước khi tiến về phía những phương tiện truyền thông tối tân đa môi thể truyền tải thông tin quảng. Có thể thấy truyền thông tiếp thị bao gồm 3 hình thức thông tin chính là: truyền thông cá nhân, truyền thông giữa cá nhân và truyền thông đại chúng.Khi bạn đọc một trang báo hay xem 1 tiết mục trên truyền hình ta có thông tin của cá nhân. Các thông tin này ko những được cảm nhận qua thị giác mà phải được thông hiểu & ghi nhớ nhờ có sự lập đi lập lại và sức khơi gợi sự chú ý của người xem. Thông thường thông tin giữa cá nhân là mách nước giữa bạn bè hay lời đồn đại hoặc thuyết minh của người chào bán sản phẩm. Còn thông tin đại chúng nó có phạm vi hoạt động rộng lớn hơn vì nhờ kỹ thuật quảng bá của các môi thể truyền thông đại chúng như các chương trình quảng cáo truyền hình sẽ được nhiều người biết đến trong cùng một thời điểm.

Hình thức quảng cáo hiện đại chỉ phát triển ở những quốc gia tiên tiến từ đầu thế kỷ 21 trong đó có Nhật Bản và Mỹ là hai nước đi đầu trong ngành này.