Quy trình sản xuất phim doanh nghiệp

 

 

Bước 1 - Tìm hiểu về yêu cầu làm phim: Đây là bước đầu tiên cần thiết khởi đầu cho những thước phim đẹp về hình thức và phong phú về nội dung, ngay sau khi nhận được yêu cầu của khách hàng, nhà sản xuất phim doanh nghiệp sẽ đưa ra những tư vấn phù hợp cần thiết đến với khách hàng về ý tưởng thực hiện phim.

Bước 2 - Báo giá và gửi kịch bản sơ bộ: Khi nhà sản xuất đã biết được nhu cầu của khách hàng thì tiến hành lên kịch bản đề cương kèm theo bảng báo giá sản xuất phim cho khách hàng.

Bước 3 - Thống nhất về giá & gửi kịch bản chi tiết: Sau khi đã thống nhất về giá cả thực hiện phim thì 2 bên tiến hành ký hợp đồng và nhà sản xuất sẽ gửi kịch bản

chi tiết tới các khách hàng.

Bước 4 - Quay phim và ghi hình tại địa điểm của các doanh nghiệp: Sau khi hai bên đã nhất chí về kịch bản chi tiết thì đơn vị sản xuất sẽ tiến hành ghi hình tại địa điểm của khách hàng và thời gian khi hình tùy vào kịch bản cũng như bối cảnh ghi hình, thông thường theo sẽ mất khoảng từ 2 đến 5 ngày.

Bước 5 - Dựng phim và lo Hậu kì cho phim: Sau khi đã hoàn tất việc quay phim sẽ tiến hành các bước Dựng phim và đọc lời bình,… thường thì công đoạn này mất khoảng 3 đến 5 ngày.

Bước 6 - Gửi sản phẩm demo và tiến hành chỉnh sửa: Sau quá trình dựng phim và hậu kì nhà sản xuất tiến hành gửi phim bàn demo cho khách hàng duyệt và tiến hành chỉnh sửa theo yêu cầu từ khách hàng.

Bước 7 - Bàn giao sản phẩm phim doanh nghiệp đã hoàn thiện và kết thúc

Trên đây là 7 bước trong quá trình làm phim doanh nghiệp cần phải thực hiện và thời gian để hoàn thành một sản phẩm phim doanh nghiệp kéo dài từ 7 đến 10 ngày tùy theo yêu cầu của khách hàng.