Văn hóa quảng cáo trên truyền hình hiện nay

 

 Quảng cáo của các doanh nghiệp nói chung được truyền đi bằng nhiều phương tiện truyền thông khác nhau như truyền hình hay báo chí và internet, … Trong đó thì loại hình phổ biến và có tác dụng đa dạng cũng như toàn diện nhất đến người tiêu dùng hiện nay là quảng cáo truyền hình. Trên thực tế cahưa một kênh thông tin nào có thể đạt được mức độ truyền thông tin nhanh chóng hiệu quả và lớn như là các kênh truyền hình. Và để làm nên các quảng cáo thành công trên truyền hình thì có nhiều yếu tố mang tính chủ quan cũng như khách quan cùng tác động đồng thời nhưng trong đó các giá trị văn hóa luôn đóng một vai trò to lớn tạo nên những thành công của phim quảng cáo.

 Vậy văn hóa quảng cáo là gì? Đó là toàn bộ những yếu tố được chọn lọc tạo ra và được sử dụng cũng như biểu hiện trong hoạt động quảng cáo của các doanh nghiệp.

Vì vậy có thể coi văn hóa trong quảng cáo là biểu hiện hay là phạm trù của văn hóa. Bởi những yếu tố văn hóa có tác động mạnh mẽ & phổ biến đến hoạt động quảng cáo được chia thành 2 nhóm:

 Nhóm thứ nhất bao gồm tập hợp những yếu tố như trình độ sử dụng những cải tiến kỹ thuật và phát hiện khoa học trong những lĩnh vực của đời sống sản xuất và xã hội. Điều này thể hiện ở trình độ văn hóa và khoa học kỹ thuật của doanh nghiệp thuê quảng cáo & người làm quảng cáo truyền hình. Nó còn được đánh giá bởi tác động của quảng cáo đến tâm lý người xem và những hiệu ứng mà quảng cáo mang lại cho khán giả.

Nhóm thứ hai bao gồm các biến số như hình ảnh và âm thanh cũng như biểu tượng và ngôn ngữ, … Thông thường các yếu tố này mới chính thức được sắp xếp và xem xét như là những bộ phận cấu thành và tạo nên văn hóa trong quảng cáo.

 Như vậy có thể nói văn hóa quảng cáo hiểu theo nghĩa hẹp chính là các biểu hiện bên ngoài của quảng cáo, còn theo nghĩa rộng nó là toàn bộ hoạt động vật chất & tinh thần mà con người đã sáng tạo ra trong quá trình hình sản xuất ra quảng cáo.