Quy định trên quảng cáo trên truyền hình

Nhưng vừa qua một số Đài Truyền hình không thực hiện đúng những quy định về quảng cáo, và nhiều ý kiến của cán bộ cũng như nhân dân và các đại biểu Quốc hội đã phát biểu về sai phạm trong quảng cáo của những chương trình chiếu phim hay ca nhạc,...

Để có thể chấn chỉnh hoạt động quảng cáo truyền hình đúng quy định của pháp luật thì Bộ Văn hoá Thông tin yêu cầu Đài Truyền hình Việt Nam cùng với các Đài Truyền hình khu vực kết hợp với các Đài truyền hình tỉnh và thành phố thực hiện các quy định dưới đây:

1 - Không được phát phim quảng cáo giữa chương trình phim hay chương trình ca nhạc mà các chương trình quảng cáo chỉ được phát ở đầu hoặc cuối phim một tập hay ở phần chuyển tiếp giữa các tập của phim nhiều tập mà mỗi tập có độ dài từ 45 phút trở lên. Các chương trình ca nhạc chỉ được phát phim quảng cáo ở đầu hoặc cuối của mỗi chương trình.

2 - Thời lượng phát quảng cáo không được vượt quá 5% so với thời lượng của chương trình theo quy định tại Điều 8 của Nghị định 194/CP.

3 – Tuyệt đối không được phép quảng cáo rượu và thuốc lá dưới mọi hình thức, Trong một ngày trên mỗi kênh chỉ được phát phim quảng cáo cho một nhãn bia & không được phát quá 5 lần.

4 - Các Đài nhận phát quảng cáo hàng hoá hay dịch vụ của nước ngoài mà chủ quảng cáo không phải pháp nhân Việt Nam phải thực hiện hợp đồng quảng cáo qua 1 doanh nghiệp làm dịch vụ quảng cáo của Việt Nam và có giấy phép hành nghề hợp lệ tại việt nam. Những Đài muốn sản xuất phim hay băng đĩa hình quảng cáo phải đăng ký xin giấy phép hành nghề theo đúng quy định của pháp luật.

5 - Yêu cầu các Đài truyền hình tăng cường công tác biên tập và xét duyệt đảm bảo nội dung cũng như hình thức của quảng cáo truyền hình được thực hiện đúng các quy định tại chương II của Nghị định 194/CP ban hàng ngày 31 tháng 12 năm 1994 và nghị định 87/CP ngày 12 tháng 12 năm 1995 của Chính phủ cùng với Thông tư 37/VHTT-TT ngày 1 tháng 7 năm 1995 của Bộ Văn hoá Thông tin.