Quy trình quảng cáo truyền hình


1 - Xin giấy phép quảng cáo truyền hình: Đây chính là giai đoạn sau khi đã sản xuất hoàn thành chương trình quảng cáo hoặc khi khách hàng có thể xúc tiến sớm hơn khi đã có kịch bản phim quảng cáo. Đó là một giai đoạn cần thiết trước khi đặt lịch quảng cáo trên ruyền hình.
Thủ tục làm quảng cáo trên truyền hình bao gồm những loại hình quảng cáo như quảng cáo thuốc trên truyền hình hay quảng cáo thực phẩm trên truyền hình; quảng cáo mỹ phẩm trên truyền hình; quảng cáo trang thiết bị y tế trên truyền hình; quảng cáo dược phẩm & thực phẩm chức năng trên truyền hình và các chương tình khuyến mại.
Với các loại hồ sơ xin quảng cáo thực phẩm, hồ sơ xin quảng cáo dược phẩm; Hồ sơ quảng cáo trang thiết bị y tế; Hồ sơ quảng cáo mỹ phẩm thì bao gồm có giấy đăng ký kinh doanh bản sao công chứng, giấy chứng nhận đăng ký lưu sản phẩm tại Việt Nam, kịch bản của thước phim quảng cáo 02 bản sao có đóng dấu treo của công ty, 02 Đĩa CD có chèn tên và địa chỉ công ty xin giấy phép quảng cáo.


Còn hồ sơ chương trình khuyến mại bao gồm văn bản đề nghị thực hiện chương trình khuyến mãi theo mẫu chuẩn của Bộ thương mại. Nội dung đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại gồm tên chương trình hay địa bàn và hàng hóa dịch vụ đuợc khuyến mại, …. Các thể lệ chương trình khuyến mại và mẫu vé số dự thưởng đổi với chương trình khuyến mại phát hành vé số dự thưởng. Các hình ảnh hàng hóa khuyến mại & hàng hóa dùng để khuyến mại, mẫu bằng chứng trúng thưởng nếu có cùng với bản sao giấy xác nhận về chất lượng của hàng hóa khuyến mại hàng hóa dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật nếu có.
2 - Ghi mã băng quảng cáo truyền hình:
Để quảng cáo truyền hình (booking) thì khách hàng bắt buộc phải có mã băng. Mã băng quảng cáo là ký hiệu ở đài truyền hình để xác định đoạn băng nào được phát hành nhằm tránh nhầm lẫn. Một đoạn quảng cáo trên truyền hình (TVC hoặc TGT) đều có duy nhất 1 mã băng. Để ghi mã băng thì khách hàng cần có thứ nhất là giấy phép quảng cáo nếu như thuộc một số trường hợp yêu cầu cần phải có giấy phép theo quy định. Thứ hai là phim quảng cáo là các TVC hoặc phim tự giới thiệu về doanh nghiệp,… được ghi thành đĩa DVD hoặc là Băng Betacam tùy theo yêu cầu của mỗi đài truyền hình khác nhau.
Chất lượng của phim quảng cáo để được phát phải đáp ứng tiêu chuẩn về yêu cầu của các đài truyền hình. Có thể cùng là một mẫu phim quảng cáo nhưng khách hàng có thể được phát ở đài địa phương thế nhưng lại không được phát ở đài truyền hình quốc gia được. Theo đó thì tiêu chuẩn chất lượng phim dạng File dùng để quảng cáo nên là DVD. Ngoài ra doanh nghiệp còn phải kèm theo đơn đăng lý ghi mã băng và Quy trình ghi mã băng đến khi đài truyền hình duyệt ra mã có thể mất từ 3 cho đến 7 ngày.