Ưu điểm của quảng cáo truyền hình

 

Quảng cáo truyền hình được làm thông qua phương tiện truyền thông truyền hình. Phim quảng cáo sẽ thông báo tới người mua về giá trị của 1 sản phẩm hay dịch vụ nào đó trên thị trường cũng như khuyến khích họ mua chúng. Mục tiêu chính của quảng cáo truyền hình là làm gia tăng lượng sử dụng 1 sản phẩm nào đó từ đó sẽ nhận được nhiều đơn đặt hàng hơn; thứ 2 là tạo ra nguồn khách hàng mới và gia tăng ảnh hưởng của thương hiệu cho doanh nghiệp. Tiếp đó là thông qua quảng cáo nhận được sự phản hồi của khách hàng về các sản phẩm của doanh nghiệp và cuối cùng là giới thiệu về một sản phẩm mới hoặc một sản phẩm thay thế cho các sản phẩm cũ.

Quảng cáo truyền hình có số lượng sử dụng lớn, bởi ngoài việc chiêu thị những sản phẩm thương mại thì quảng cáo còn có thể được sử dụng để giáo dục cũng như thúc đẩy nhận thức của người dân về các sản phẩm phi thương mại như AIDS hay nạn phá rừng và kế hoạch hoá gia đình, ... Truyền hình là một phương tiện truyền thông mạnh nhất có khả năng ảnh hưởng đến đông đảo quần chúng trong một thời gian ngắn. Hiện nay chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy rất nhiều quảng cáo trên mạng Internet. Có nhiều các quảng cáo truyền hình ở hầu hết các lĩnh vực khác nhau rất thành công trong việc kết nối giữa người sử dụng với các thông tin mà họ yêu cầu. Để có thể ngăn chặn sự thương mại hoá hoàn toàn truyền thông thương mại điện tử một số nước đã buộc những phát thanh viên phải thể hiện các quảng cáo liên quan đến sự quan tâm của người tiêu dùng. Những loại phim quảng cáo truyền hình phổ biến này giáo dục mọi người về đất nước của họ cũng như về đạo đức và xã hội của đất nước đó.

Thế nhưng quảng cáo cũng có mặt trái của nó, khi ảnh hưởng của quảng cáo truyền hình được gây ra là do quảng cáo quá phụ thuộc vào trạng thái tâm lý của cá nhân hay những gì mà người sản xuất quảng cáo đã trải qua. Với nhiều phim quảng cáo thì trẻ em sẽ dễ dàng bị ảnh hưởng bởi các tác động xấu trong phim quảng cáo. Người xem cũng sẽ tỏ ra bất bình bởi việc gia các quảng cáo chất kích thích có cồn hoặc thuốc lá trên truyền hình. Quá nhiều các quảng cáo đã trở thành sự phiền toái trong những thành phố lớn. Thông thường các nhà sản xuất dễ dàng tạo ra các ảnh hưởng xấu về bất cứ một sản phẩm nào và dễ dàng gây ảnh hưởng đó lên ý thức của mọi người dân. Để có thể đối phó với vấn đề này nhiều công ty đã bị yêu cầu rút lại phần sai đã gây tác động xấu trong phim quảng cáo của họ và buộc phải bồi thường cho những sai sót mà họ đã gây ra trước đó.